När man blir medlem…

Det finns något som heter GDPR och handlar om skydd av privat information.

Nu är det så att vi använder e-post som huvudmedium för information till medlemmarna.

För att det ska fungera så måste vi spara e-postadresserna för alla medlemmar. Och för att det ska gå rätt till måste vi be om lov.

Vi har ett formulär för detta som man fyller i när man blir medlem. Det innehåller följande:

Namn
Adress
E-postadress
Fråga om information får delas med medlemmar (det vill säga finnas på adresslista som medlemmarna kan få)
Fråga om man vill vara medlem men inte vill att någon information lagras.

Men om man inte vill dela adressinformation får man inte heller annan information än det som diskuteras på mötena.

Facebook

Vi finns på facebook som en intern grupp för medlemmar. Mycket rolig aktivitet sker här.

Sök på Ljungbyfotoklubb eller använd knappen nedan!