Kontakt

Styrelsen består av

Ordförande 
Björn Olsson

Sekreterare
Åke Olsson

Kassör
Ronny Thelin

Suppleant
Ewa Törnblom

Revisor
Sten-Erik Soldahl

Tävlingsansvarig
Ingvar Jönsson

Lokalansvarig
Brittmari Ingelsten

Lämna ett svar

Ljungby fotoklubb Blickfångets hemsida. Här hittar du information om klubben och vår verksamhet.